Mn-Zn  
·T Cores  
·DR Cores  
·RH Cores  
·R Cores  
·CI Inverter Cores  
·UI Cores  
·EFD Cores  
·EPC Cores  
·ER Cores  
·ERI Cores  
·EP Cores  
·EPO Cores  
·POT/CUT Cores  
·RM Cores  
·PEI Cores  
·PQ Cores  
·EF Cores  
·EE Cores  
·UU Cores  
·UT Cores  
·ET Cores  
Ni-Zn  
·T Cores  
 
 
用户名:
密 码:
[会员注册]  [找回密码]
首页 > 在线购买 > 产品展示 > EPC Cores
产品编号 材质 品名 产品规格 AL±25%(nH/N2) Wt(g/set) 询价 购买
EPC021 A10(L) EPC19 查看 3560±30% 5.20
EPC022 A121 EPC19 查看 4130±30% 5.20
EPC001 P4 EPC10 查看 1000 0.92
EPC002 P4 EPC12.6 查看 1000 1.44
EPC003 P4 EPC13 查看 910 2.08
EPC004 P4 EPC13A 查看 910 2.08
EPC005 P4 EPC17 查看 1360 4.62
EPC006 P4 EPC18 查看 1000 6.36
EPC007 P4 EPC19 查看 940 5.20
EPC008 P4 EPC19A 查看 1100 5.38
EPC009 P4 EPC19.6 查看 860 5.42
EPC010 P4 EPC19.6/30 查看 860 6.70
EPC011 P4 EPC25 查看 1550 12.16
EPC012 P41 EPC19 查看 910 5.20
EPC013 P41 EPC25 查看 1500 12.16
EPC014 P5 EPC12.6 查看 800 1.44
EPC015 P5 EPC13 查看 1500 13.16
EPC016 P5 EPC13A 查看 770 2.12
共[ 22 ]个产品    分[ 2 ]页显示     首页    上一页     下一页    尾页    
 
 
© 2002 越峰电子材料股份有限公司 版权所有   版权与使用通告