Mn-Zn  
·T Cores  
·DR Cores  
·RH Cores  
·R Cores  
·CI Inverter Cores  
·UI Cores  
·EFD Cores  
·EPC Cores  
·ER Cores  
·ERI Cores  
·EP Cores  
·EPO Cores  
·POT/CUT Cores  
·RM Cores  
·PEI Cores  
·PQ Cores  
·EF Cores  
·EE Cores  
·UU Cores  
·UT Cores  
·ET Cores  
Ni-Zn  
·T Cores  
 
 
用户名:
密 码:
[会员注册]  [找回密码]
首页 > 在线购买 > 产品展示 > EPO Cores
产品编号 材质 品名 产品规格 AL±25%(nH/N2) Wt(g/set) 询价 购买
EPO001 N2 EPO13 查看 2100 5.90+/-0.15
EPO002 N4 EPO13 查看 1550 5.90+/-0.15
EPO003 A10(L) EPO13 查看 6700±30% 5.90+/-0.15
EPO004 A101(L) EPO13 查看 6700±30% 5.90+/-0.15
EPO005 A12 EPO13 查看 7700±30% 5.90+/-0.15
共[ 5 ]个产品    分[ 1 ]页显示     首页    上一页     下一页    尾页    
 
 
© 2002 越峰电子材料股份有限公司 版权所有   版权与使用通告