Mn-Zn  
·T Cores  
·DR Cores  
·RH Cores  
·R Cores  
·CI Inverter Cores  
·UI Cores  
·EFD Cores  
·EPC Cores  
·ER Cores  
·ERI Cores  
·EP Cores  
·EPO Cores  
·POT/CUT Cores  
·RM Cores  
·PEI Cores  
·PQ Cores  
·EF Cores  
·EE Cores  
·UU Cores  
·UT Cores  
·ET Cores  
Ni-Zn  
·T Cores  
 
 
用户名:
密 码:
[会员注册]  [找回密码]
首页 > 在线购买 > 产品展示 > ET Cores
产品编号 材质 品名 产品规格 AL±25%(nH/N2) Wt(g/set) 询价 购买
ET001 A07 ET20 查看 3100+/-25% 3.88
ET002 A07 ET24 查看 2800+/-25% 5.15
ET003 A07 ET28 查看 3100~4500 9.71
ET004 A10 ET20 查看 4400 3.88
ET005 A10 ET24 查看 3800 5.15
ET006 A10 ET28 查看 4000min 9.71
ET007 A121 ET20 查看 4850 3.88
ET008 A121 ET24 查看 4300 5.15
共[ 8 ]个产品    分[ 1 ]页显示     首页    上一页     下一页    尾页    
 
 
© 2002 越峰电子材料股份有限公司 版权所有   版权与使用通告